P-20140423-00130_HiRes JPEG 24bit RGB

November 6, 2014 | By Waikiki Magazine Team