P-20140508-00233_HiRes JPEG 24bit RGB

November 6, 2014 | By Waikiki Magazine Team